GUSHIMISHA UMUKUNZI

Ni gute?

INGINGO 4 Z'INGENZI ZIKOMEZA URUGO NYUMA YO GUSEZERANA.

Iyo umaze gusezerana imbere y'amategeko n'imbere y'Imana...

What's New

Ibintu bitatu by'ingenzi ushobora gukora kugira ngo wongere ushimishe umukunzi.

Ibyababaje uwo ukunda bishobora kuba byaguturutseho cyangwa se bitaguturutseho. Dore ibintu by'ingenzi ushobora gukora bikagarurira umukunzi wawe ibyishimo mu gihe yari yababaye.

UMUKUNZI WAWE AKUBWIYE KO ATAKIGUKUNDA BWACYA AKAGUSABA KO MUSUBIRANA WAKORA IKI?

Umukunzi wawe ashobora kukubwira nabi akagutuka akagucyurira akanakubwira ko atakigukunda ko urukundo rwanyu ruhagaze, bwacya akagusaba imbabazi akakubwira ko yahubutse, akagusaba ko mwakongera mugakundana.

DORE UKO WAFASHA UMUKUNZI WAWE IGIHE AHUYE N'IKIBAZO CY'IHUNGABANA.

Mu Rwanda turi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 19 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Insanganyamatsiko y’uyu mwaka wa 2013 mu kwibuka ku nshuro ya 19 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, iragira iti ”Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi duharanira kwigira”.

IBIMENYETSO BITANU BY'INGENZI BISHOBORA KUKWEREKA KO UMUKUNZI WAWE YAGIZE IKIBAZO CY'IHUNGABANA.

Mu Rwanda turi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 19 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, icyumweru twagitangiye tariki ya 07 Mata 2013, mu gihe nk’iki mu Rwanda hose hateganyijwe ibikorwa byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994.

NI GUTE WAKWITWARA IGIHE WIMYE UMUNTU URUKUNDO AKANGA KUVA KU IZIMA?

Hari umuntu usaba urukundo barumwima akanga kubyemera...

Apr 5 by tuy 4121 views 98

NI GUTE WAKONGERA KURYOHERWA N'URUKUNDO NYUMA YO GUHEMUKIRWA N'UMUKUNZI?

Iyo umukunzi aguhemukiye bituma uzinukwa gukunda...

Apr 5 by tuy 3210 views 98

AMAGAMBO ATATU UGOMBA KWIRINDA KUBWIRA UMUKUNZI.

Umukunzi wawe nubwo mwaba mumenyeranye cyane, ukunda kumubwira ibyo ushatse byose, hari amagambo atatu y'ingenzi ugomba kwirinda kumubwira.

Apr 4 by tuy 2195 views 98

Kwihagararaho hari akamaro bigira mu rukundo?

Mu buzima buri kintu cyose kigira ingaruka nziza cyangwa mbi biterwa nuko wagikoresheje. Kwihagararaho ni ijambo rikomeye, ni ubutwari ariko abantu bamwe na bamwe ntibabibona,

Kwaka umukunzi amafaranga ukamuguriramo impano hari agaciro byaba bifite?

Igihe nta bushobozi ufite bwo guha impano umukunzi wawe, ukamwaka amafaranga ukamuguriramo impano, ese iyo mpano hari agaciro yaba ifite?

Ese gusesa urumeza byaba ari ikimenyetso cy'urukundo?

Iyo uhuye n'umuntu bwa mbere wamureba, wamukoraho cyangwa se wamuvugisha ugasesa urumeza cyangwa we agasesa urumeza byaba bivuga ko umwe yakunze undi?

Ni iki wakora kugira ngo wirinde gutongana n'umukunzi?

Akenshi umuntu ahora yifuza gukora ibyiza ariko ibibi bikamutanga imbere. Iyo umuntu amaze kuvugana nabi n'umukunzi hari igihe abyicuza akavuga ati ntibizongera ariko ubutaha bikongera

Aragukunda ariko wowe ntumukunda, ugerageza no kumwishyiramo bikanga, wakora iki?

Nta wundi mukunzi ufite, ariko ufite umuntu ugukunda cyane uhora abikubwira. Aragusohokana, akaguha impano nziza nyinshi? Ese wabyitwaramo ute?

Ese impumuro, urumuri cyangwa umwuka (Ambience) by'ahantu uri bishobora gutuma uhinduka mu rukundo?

Impumuro, urumuri cyangwa umwuka (Ambience) by'ahantu uri bishobora gutuma uhinduka mu buzima bwawe bw'urukundo muri ako kanya.

Amateka y'umunsi w'abakundana Valentine's day?

Ku italiki ya 14/02 buri mwaka ni umunsi w'abakundana St Valentin, akaba ari umunsi wizihizwa ku isi hose, ukaba warahuriranye n'umunsi kiriziya Gaturika yizihizaho umunsi wa Mutagatifu Valentin

Ni izihe nyungu zo kwizihiza Valentine's day?

Abantu bamwe bavuga ko kwizihiza Valentine's Day ari iby'abanyamurengwe abandi bakavuga ko ari iby'abana! Ese nawe niko ubibona?

Ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kwirinda ku munsi w'abakundana Valentine's Day.

Hari ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kugendera kure ku munsi w'abakunda Valentine's Day kuko bishobora gutuma urukundo rwawe n'umukunzi wawe rurangira.

Bimwe mu bihano ushobora guha umukunzi wawe igihe yagukoshereje?

Dore ibihano ushobora guha umukunzi wawe kugira ngo yikosore, n'ibindi bihano ugomba kwirinda kuba wamuha kugira ngo bidasubiza urukundo rwanyu inyuma.

Ni iyihe mpano ikwiye waha umukunzi wawe ku munsi w'abakundana Valentine's Day?

Ku munsi w'abakundana Valentine's Day ufite uburenganzira bwo guha umukunzi wawe impano iyariyo yose ushatse. Ariko hari impano y'ingenzi utagomba kwibagirwa guha umukunzi wawe kuri Valentine's Day (Le Jour du St Valentin).

Ese igihe umukunzi wawe yagukoshereje byaba ari ngombwa kumuha igihano?

Abantu bose ni ibisanzwe barakosa, hari abakosa babigambiriye banabipanze kimwe nuko hari n'abasubiramo ikosa bakoze ariko hari ubwo umuntu akosa atabishatse, wenda kubera atari abizi, ubundi agakosa ari intege nke za kimuntu.

Birashoboka ko uwo wita umukunzi wawe ari umutekamutwe! Wabimenya ute?

Muri iki gihe hasigaye haradutse abanyamitwe aza akakubwira ko yagukunze ko ashaka ko mubana, nyamara atagukunze ahubwo ashaka kukurya imitungo. Dore uko wamenya umuntu nk'uwo.

Burya abakobwa n'abagore muri rusange bakunda umuntu ubatetesha! Ese n'abagabo niko bimeze?

Ubusanzwe ntawanga ibyiza. Ariko abagabo bakunda kuvuga ko badakunda guteteshwa. Ese koko nibyo? Ese niba badakunda ubatetesha buriya bakunda ubagira gute?

Ni gute wahangana n'umuntu ushaka kugutwarira umukunzi?

Ibintu by'ingenzi byagufasha guhangana n'abizirika k'umukunzi wawe.

Ni gute wakwima umuntu urukundo utamukomerekeje?

Hari uburyo ushobora guhakanira mu kinyabupfura umuntu ugusabye urukundo.

Ni gute washimisha umukunzi wawe umutunguye?

Gushimisha umukunzi umutunguye ni byiza cyane ariko kubitegura biragoye. Ese wabigenza ute igihe ushaka gutungura umukunzi wawe ukamushimisha?

Kwereka umukunzi ko buri gihe umuhoza k´umutima.

Birashimisha cyane kubonako hari umuntu ukuzirikana...

Hari gihe ukorera umuntu ibintu uziko bimushimisha, bikamubabaza.

Abantu bose ntibakunda ibintu bimwe kandi ntibanga bimwe...

bumwe mu uburyo bwo gusaba imbabazi.

Kuvuga ngo ndasaba imbabazi cyangwa ngo mbabarira ntago bihagije kugira ngo uwo wakoshereje akubabarire byukuri atari ukukwikiza....

Ese ujya utekereza kuba wareka umukunzi wawe ukishakira undi?

Hano tugiye kukubwira zimwe mu mpamvu zituma utekereza gutyo nuburyo wazirinda.

Abantu benshi bibaza urukundo icyo aricyo.
Kubwawe urukundo ni iki?

Kurya neza biri mu bintu bya
mbere bituma urushaho kunogera umukunzi.

Kwibutsa umukunzi wawe
ko umukunda ni byiza.

Bimwe mu bintu byereka umukunzi wawe
ko umwitayeho